• LEADERSHIP IN ACTION

    LEADERSHIP IN ACTION

  • GLOBAL SOLUTIONS

    GLOBAL SOLUTIONS

  • MAKE IT HAPPEN

    MAKE IT HAPPEN

ארז אלמוגי - MAKE IT HAPPEN
יזם, מומחה לפיתוח עסקים וארגונים גלובליים

ארז אלמוגי, מומחה לארגונים גלובליים ומי שמשמש מנכ"ל ובעלים של קבוצת המרכז לאימונים בעסקים ובלנצ'ארד ישראל

קבוצת החברות הוקמה לפני למעלה מ 25 שנים ע"י ארז אלמוגי וגיל פרץ, מתוך מטרה לסייע לארגונים ומנהלים לממש את הפוטנציאל הגלום בארגונים ואנשים.

החל משנת 2005 משמש ארז אלמוגי כמנכ"ל של הסניף הישראלי של בלנצ'ארד ועיקר עיסוקו הינו בליווי חברות ישראליות גלובליות, בפיתוח כושר הצמיחה הארגוני והעסקי באמצעות המתודולוגיות והכלים המתקדמים של קבוצת בלנצ'ארד העולמית.

בין הארגונים שארז מלווה חברות דוגמת: NICE, Orbotech, SanDisk, Check Point, fiverr, RAVAL, Limagrain, Colmobil, Applied Materials Cellebrite, Kornit Digital, Orbotech, איתוראן, מקורות, ורבים אחרים.